Management Staff

MBA Staff

 
 
Dr. Sanjay Biyani Ms. Sujata Biyani Mr. P.C. Jangir Mr. B.K. Jain
Director & Dean Assoc. Professor Professor Professor
 
Prof. N. Maheshwari Dr. N.K. Sharma Dr. P. K. Patodia Dr. B. N. Gaur
Professor Assoc. Professor Assoc. Professor Assoc. Professor
 
Dr. Tripti Vijaywargia Dr. R. Khandelwal CA Mukesh Jinara Ms. Varsha Sharma
Assoc. Professor Asstt. Professor Asstt. Professor Asstt. Professor
 
Ms. Surbhi Mathur Mr. Shiv Jhalani Mr. Amit Kumar Sharma Mr. Kapil Kasliwal
Asstt. Professor Asstt. Professor Asstt. Professor Asstt. Professor
 
   
Ms. Shikha Dugar Ms. Shazia Syed Naz    
Asstt. Professor Asstt. Professor    
 
VISITING FACULTY
Mr. H. Ambwani Ms. T. Saxena Prof. R. Arora Mr. P. Parwal
(Corporate Trainer) (Corporate Trainer) Professor (Corporate Trainer)
 
 
Dr. Anil Mehta Mr. Puneet More Ms. Neha  
Professor (Corporate Trainer) (Corporate Trainer)